Servizos

Deseñamos a medida actividades de formación, dinámicas, innovadoras e prácticas en función das características do colectivo destinatario (idade, formación, situación laboral, intereses, necesidades etc.) e en función das características do mercado de traballo local ao cal pertencen.

Desenvolvemos todo tipo de actividades en diferentes localizaciones xeográficas para organismos públicos, empresas privadas e ONGs, cunha visión comprometida coas necesidades e coa rentabilidade dos nosos clientes que aportan os seus recursos e que confían nos nosos servizos, ademais pola nosa solvencia técnica adquirida ao longo de todos estes anos, podemos asegurar o desenvolvemento satisfactorio en todas as actividades de todas as iniciativas que vimos realizando.