Formación Programada / Xestión Externalizada

Na formación programada (antes denominada formación bonificada ou de demanda) dirixida a mellorar a cualificación profesional dos traballadores ocupados, realizamos a seguinte xestión externalizada:

Labores de deseño, planificación, execución, control e feche do proxecto formativo da empresa.

Aseguramiento da utilización de documentación esixida pola Fundación Tripartita para a Formación no Emprego. 

Realización de trámites necesarios na Aplicación Telemática da Fundación Tripartita para a correcta execución e aplicación de bonificacións).