Programas para o lecer e tempo libre

Nos programas de Lecer e Tempo Libre dirixidos a nenos e adultos, traballamos con Asociacións, AMPAS, administracións públicas nas áreas de Educación, Cultura, Mocidade, Servizos Sociais e Igualdade, realizando o seguinte servizo dun xeito integral, desde a coordinación, a contratación de profesionais especializados e o seguimiento de todas as actividades.

Campamentos urbanos e de verán con saídas, excursións e visitas culturais. 

Actividades extraescolares para AMPAS e Colexios.

Gran variedade de obradoiros para todos os grupos de idade.

Programas educativos e culturais con accións formativas de duración variable (charlas informativas, cursos, seminarios…).