Homologacions

Somos un centro de formación homologado por:

A Conselleria de Economía Empleo e Industria có número de rexistro 36H02132.

A Conselleria del Medio Rural có número de rexistro  ECMR-013/10.

A Dirección General de Juventud có número de rexistro  G-70.