Cursos Homologados

Manipulador aplicador de produtos fitosanitarios nivel básico - 25 horas

Manipulador aplicador de produtos fitosanitarios nivel cualificado - 60 horas

Carné de gruista  ou operador de grúa torre. - 200 horas

Grúa móbil autopropulsada categoría A  - 300 horas

Grúa móbil autopropulsada categoría B -  450 horas

Instalacións térmicas de edificios  -  450 horas

Monitor/a de actividades de tempo libre -  350 horas

Director de actividades de tempo libre -  300 horas

Director /a de campo de traballo -  50 horas

Prevención de riscos laborais (nivel básico) -  60 horas

Prevención de riscos laborais  (inicial) -  8 horas

Estruturas  e instalacións metálicas  (formación de oficio) - 6 horas 

Instalacións de ascensores (formación de oficio) –  6 horas

Contáctanos
Ante cualquier duda no dude en contactar con nosotros. Ante calqueira dúbida non dude en contactar con nos.