Certificados de profesionalidade

ADGD0208 Xestión integrada de recursos humanos -790 horas

ADGD0210 Creación e xestión de microempresas - 520 horas

ADGD0108 Xestión contable e xestión administrativa para auditoría – 630 horas

ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas - 750 horas

ADGD0308 Actividades de xestión administrativa – 880 horas

ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos - 440 horas

ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais - 430 horas

COMM0110 Marketing e compravenda internacional  - 750 horas

COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional  - 660 horas

SSCD0110 Docencia da formación profesional para o emprego - 380  horas 

SSCB0109 Dinamización comunitaria - 610 horas