Áreas de actuación

áreas de actuación

 

areas de actuacion

formacion
Desenamos e xestionamos proxectos e programas de formacion, respondendo a demandas concretas de organismos publicos e entidades privadas
outsourcing
Pretendemos externalizar os seus servizos a medida das suas necesidades, para rentabilizar todo o seu tempo
consultaria
Investigamos e realizamos asistencias tecnicas e acompanamentos, no deseno, na xestion e na avaliacion de diferentes programas e proxectos
organizacion de eventos
Somos profesionais, na imaxe e no protocolo, polo tanto, presentamos productos marcas e servizos desenando e xestionando todo tipo de reunions: xornadas, seminarios, congresos,e convencions